Een gift doen

De aanbevolen manier is om direct geld over te schrijven naar de bankrekening van een of meer projecten. Hieronder vindt u een overzicht van alle bankgegevens.

Met deze methode kunt u, behalve voor bepaalde projecten, een Belgisch belastingcertificaat ontvangen voor giften van minimaal 40 €.

Geen belastingcertificaat nodig, of uw gift is minder dan 40€ ? dan kunt U ook doneren door een overschrijving te doen op de rekening van Brussels Gay Sports (BGS) of met een creditcard via PayPal. Dergelijke donaties zullen later tussen de verschillende projecten verdeeld worden.

In ieder geval hartelijk dank voor uw steun!

Gift aan een project

Op de rekeninG van BGS

REKENINGHOUDER: BRUSSELS GAY SPORTS ASBL-VZW
IBAN: BE91 3630 1758 0076
BIC: BBRUBEBB
MEDEDELING: « SWIM FOR LIFE »

Geen fiscaal attest

Via PayPal


Geen fiscaal attest