FXB – Village Mbare (Rwanda – Muhanga)

Sedert tien jaar, werd een niet te verwaarlozen vooruitgang geboekt in verschillende sectoren in Rwanda. Desalniettemin blijven de armoede en de seroprevalentie aanzienlijk in bepaalde regio’s. Dit is het geval in het district Muhanga, in Shyogwe waar de seroprevalentie ongeveer 4.2% bedraagt.

Het doel van het VillageFXB programma is om stap voor stap over een periode van drie jaar de sociale en economische capaciteiten te versterken en hygiënische omstandigheden te verbeteren van 100 geïnfecteerde families en/of families die met HIV te maken krijgen, opdat ze zouden kunnen ontsnappen aan extreme armoede en zorg
dragen voor de kinderen voor wie ze verantwoordelijk zijn.

Website: www.fxb.org

Een gift doen

LABEL: KONING BOUDEWIJNSTICHTING
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
GESTRUCTUREERDE MEDEDELING (verplicht !): ***092/1250/00066***

Voor giften vanaf 40€ kan dit project een fiscaal attest afleveren waarmee je belastingsvermindering krijgt.