wie zijn we ?

Swim for Life is een zwemmarathon voor het goede doel die sinds 1996 wordt georganiseerd door de vzw Brussels Gay Sports (BGS). Het ingezamelde geld wordt integraal geschonken aan concrete projecten rond de preventie van en het bestrijden van aids en tegen discriminatie van LGBTQI personen. Sinds de eerste editie zamelden we reeds meer dan 500.000€ in.

Het principe van Swim for Life is eenvoudig: in de weken voorafgaand aan de marathon, zoeken de zwemmers sponsors– familieleden, vrienden, collega’s, bedrijven – met de belofte zoveel mogelijk lengtes te zwemmen. Ze verzamelen dus giften in cash of beloftes om geld over te schrijven, en noteren dat allemaal op een sponsorformulier.

Editie 2018

We hebben een bedrag van 29.700 € verzameld en onze zwemmers hebben 250 km gezwommen. De volgende projecten werden gesteund :

  • FXB – Village Mbare (Rwanda – Muhanga)
  • GO TO GYNECO !
  • ALIAS – Test Rapide mobile extramuros
  • SENSOA – niet meetbaar = niet overdraagbaar
  • AIDE INFO SIDA – Dépistage gratuit
  • FLCPF = Santé des Personnes LGBTI

Vorige edities

2017
Wij hebben 37.798€ verzameld en onze 260 zwemmers hebben 304 km gezwommen!

2016
Wij hebben 26.114€ Verzameld.