Action Test / Plateforme Prévention Sida

Dit project wil op een gedemedicaliseerde en gedecentraliseerde manier een hiv- en hepatitis C sneltest aanbieden aan migranten in het Brussels Gewest, voornamelijk afkomstig uit Subsaharaans Afrika en Latijns-Amerika.

Site web Facebook

Een gift doen

REKENINGHOUDER: PLATEFORME PREVENTION SIDA ASBL
IBAN: BE90 0682 3365 4132
BIC: GKCCBEBB
MEDEDELING: “SWIM FOR LIFE”

Voor giften vanaf 40€ kan dit project een fiscaal attest afleveren.