Village BUTERERE IV BURUNDI – FXB

100 gezinnen, getroffen door en / of besmet met HIV, uit extreme armoede helpen komen en 2500 mensen sensibiliseren voor het belang van preventie bij HIV / AIDS en andere ziekten.

Met economische en gemeenschapsontwikkeling biedt Village FXB een volledig antwoord door gelijktijdig alle oorzaken van armoede aan te pakken, en dit via vijf assen: voeding, gezondheid, onderwijs, gezonde huisvesting en milieu, en economische versterking. Het gaat ook over het opbouwen van de veerkracht van de begunstigden om hen in staat te stellen de gevolgen van de ziekte in hun dagelijks leven te beperken.

Met deze beproefde aanpak, die tegelijk alomvattend en geïntegreerd is, wordt de vicieuze armoedecirkel doorbroken. de begunstigden kunnen hun kinderen beschermen en opvoeden, een positieve invloed op hun gemeenschap hebben en een waardig leven in hun gemeenschap leiden.

Site web

Een gift doen

REKENINGHOUDER: KONING BOUDEWIJNSTICHTING
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
GESTRUCTUREERDE MEDEDELING (verplicht !): ***092/1250/00066***

Voor giften vanaf 40€ kan dit project een fiscaal attest afleveren.