Plateforme Prévention SIDA

PLATEFORME PRÉVENTION SIDA

Het ingezamelde geld zal worden gebruikt voor de co-creatie en de uitrol van een preventie- en antidiscriminatiecampagne voor mannen die seks hebben met mannen uit Sub-Saharaans Afrika en Latijns-Amerika. Deze campagne zal worden aangepast aan de behoeften en de realiteit van het doelpubliek, met hun actieve deelname, met name voor het begeleidende fotomateriaal.

Activiteitenverslag 2019 | Website