Aide Info SIDA

AIDE INFO SIDA

Wij willen recreatieve en culturele uitstapjes organiseren met de groep Libre Espace de Paroles d’AIS, die alleen bestemd is voor mensen met hiv.
We merken op dat sommige van deze mensen al gestigmatiseerd zijn door de ziekte en een tweede keer gestigmatiseerd worden door hun lage inkomen en niet kunnen deelnemen aan deze activiteiten die hun eenzaamheid zouden doorbreken (vooral in deze periode van covid-19). Voor een aantal van deze mensen zijn deze groepsactiviteiten echt hun enige “vakantie”.

Activiteitenverslag 2019 | Website