Fédération laïque de centres de planning familial

FÉDÉRATION LAÏQUE DE CENTRES DE PLANNING FAMILIAL

De gezondheid van LGBTQI+ ondersteunen door het verbeteren van de dienstverlening in planningscentra. Dankzij uw giften kan de Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) haar werking in haar 42 centra versterken inzake :

  • het versterken van de kennis van haar professionals over LGBTQI+ mensen en hun leefwereld.
  • het verspreiden van een gids voor goede praktijken voor gezondheidswerkers
  • het ontwikkelen van communicatie specifiek voor een LGBTQI+ publiek

Het « Plan LGBTQI+» wordt uitgevoerd in samenwerking met de volgende verenigingen : Genres Pluriels, Ex-Aequo, O’Yes, Tels Quels, Regenbooghuis Brussel, l’Observatoire du Sida & des Sexualités en het centrum « Plan F ».

Activiteitenverslag 2019 | Website

EEN GIFT DOEN

Deze associatie geeft geen belastingcertificaat uit.

Als u geen belastingcertificaat nodig hebt, kiest u deze verenigingen die er geen uitgeven. Zij hebben ook uw steun nodig !

Wij sturen u de bankgegevens naar dit adres.

Als u van plan bent meerdere betalingen te doen aan verschillende verenigingen, geef dan hier het totale bedrag aan, dank u.